Financiering

Onze zorg wordt gefinancierd vanuit verschillende wetten, de Jeugdwet, Wmo en Wlz. Lies levert zorg voor al deze wetten via een pgb (persoonsgebonden budget). Voor zorg vanuit de Jeugdwet en Wmo zijn we tevens gecontracteerd met diverse gemeenten waar we ZIN (zorg in natura) gefinancierde zorg leveren. Deze gemeenten bevinden zich in de regio Hoeksche Waard, Drechtsteden en Nissewaard.    

(Indicatie) beschikking

Om ondersteuning te kunnen krijgen, is er een indicatie of beschikking nodig. Wie die afgeeft, hangt af van de begeleiding die nodig is. Wij kunnen hierover ook adviseren.  

Jeugdwet

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan kinderen tot 18 jaar. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan kinderen met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Zorg of ondersteuning aanvragen

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Veel gemeenten kiezen voor jeugdteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het jeugdteam precies doet, verschilt per gemeente.

Lies is gecontracteerd bij diverse gemeenten in de regio voor zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet.

Wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat volwassenen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veel activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging.

Zorg of ondersteuning aanvragen

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen voor sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Lies is gecontracteerd bij diverse gemeenten in de regio voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.

Wlz

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor langdurige zorg voor mensen met een beperking, die veel ondersteuning nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Je komt mogelijk in aanmerking als je intensieve zorg of toezicht nodig hebt. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Lies levert Wlz zorg en ondersteuning via het pgb (persoonsgebonden budget).

Bellen met Lies

Bel ons op 0186 – 846 369

Mailen met Lies

Vul het contactformulier in

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in. Het formulier is bestemd voor professionals.