Kwaliteit

We bieden graag leuke, maar ook goede zorg en ondersteuning.  Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt om continue ontwikkeling en bijsturing. We willen onszelf steeds blijven verbeteren.

Kortom we maken serieus werk van kwaliteit. Dat vinden we niet alleen zelf, ook onze cliënten, (jeugd) professionals en andere stakeholders weten dit te waarderen.

Bijna al onze cliënten zouden Lies aanbevelen bij familie, vrienden en kennissen.

In 2019 bedroeg de gemiddelde cliënttevredenheid een 8,5

Deze cliënttevredenheid scoorden we niet alleen door lekkere koffie te serveren en aardig te doen aan de telefoon. Cliënten zijn tevreden wanneer we juist resultaat behalen met elkaar. Deze resultaten meten we jaarlijks. In 2019 werden 67% van de persoonlijke doelen volledig of gedeeltelijk behaald. Cliënten geven aan erg tevreden te zijn over de doelmatigheid van de geboden hulp. Cliënten zijn zeer gebaat bij de geboden begeleiding en waarderen deze resultaatgerichtheid in het cijfer 8,6

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar aandachts- en verbeterpunten uit het cliënttevredenheidsonderzoek naar voren gekomen. Hiermee gaan we aan de slag zodat we onze zorg- en dienstverlening nog meer verbeteren.

Lies voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen. We zijn dan ook HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector. Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. 

Met het HKZ-certificaat laten we zien dat we een organisatie zijn die intern de zaken goed op orde heeft, de klant principieel centraal stelt en voortdurend werkt aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Jaarlijks worden wij door een onafhankelijke externe certificerende instelling  geaudit.

Bellen met Lies

Bel ons op 0186 – 846 369

Mailen met Lies

Vul het contactformulier in

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in. Het formulier is bestemd voor professionals.