Werkwijze

Voordat we kunnen starten met de ondersteuning zal er een (indicatie)beschikking afgegeven moeten zijn door de Gemeente van je woonplaats of door het CIZ. Lees hier meer over

Binnen zes weken na aanvang van de begeleiding zal er een begeleidingsplan opgesteld worden met de belangrijkste doelen waaraan gewerkt gaat worden tijdens de begeleiding. Minimaal 1 keer per jaar zal het begeleidingsplan en de gerealiseerde ontwikkeling  geëvalueerd worden. Indien nodig zullen de doelen in samenspraak aangepast worden

Bellen met Lies

Bel ons op 0186 – 846 369

Mailen met Lies

Vul het contactformulier in

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in. Het formulier is bestemd voor professionals.